Welkom

Beste Lionsvrienden, beste bezoeker,

Welkom op de website van Lions Club Brussel - Graaf van Vlaenderen

Wij zijn een lokale serviceclub, gevestigd in Jette, en maken deel uit van Lions International. De internationale organisatie van Lions Clubs is de grootste niet-gouvermentele organisatie (NGO) van de wereld en ondertekenaar van het UNO charter. Onze club werd opgericht in 2007. Wij komen bijeen iedere tweede en vierde donderdag van de maand. 

Fondsen worden verzameld via giften, sponsoring en het organiseren van een jaarlijkse wijnverkoop annex wijnevent in oktober. Deze fondsen worden integraal aangewend voor de ondersteuning van diverse sociale projecten.

Hieronder een overzicht van de acties doe wij ondersteunen:

Zicht
Het Belgisch Centrum voor Blindgeleidehonden (www.geleidehond.be) is een organisatie die zich toelegt op de opleiding van blindgeleidehonden voor blinden en slecht zienden. Ieder jaar sponsort LC Brussel Graaf van Vlaenderen het BCG met € 5000 om de opleiding van één hond mogelijk te maken. De kostprijs van deze opleiding bedraagt 17500 € à 20000 €. De prijs van een hond varieert omwille van het aantal honden die de eindstreep niet halen qua fysische en mentale kwaliteiten. Het Vlaams fonds subsidieert de opleiding echter voor een bedrag van uw 12500 €. In totaal heeft onze club reeds 7 honden gesponsord.
 
Zicht, milieu
“Ternat dopt mee” (www.ternatdoptmee.be) is een organisatie waar vrijwilligers ingezamelde plastieken dopjes van verschillende verpakking sorteren. Deze worden in een bedrijf terug gemalen en verwerkt voor paletten en andere recyclageproducten. Sinds enkele jaren organiseert deze vereniging een 24 uren sorteermarathon. Onze club helpt met verschillende leden, partners en kinderen mee. Soms organiseert deze vereniging ook andere acties, waar we maar graag ons steentje bijdragen.
 
Xmas @ Homes
Sinds vele jaren bedoeken we een aantal rusthuizen waar in totaal 200 tot 300 bejaarden verblijven. Sinds 2 jaar zorgen we voor wat extra fruit of een kleine versnapering met feestdagen.
 
Jean Degive
Deze Brusselse vereniging ondersteunt families die in armoede leven met een kleine financiële gift. Onze club neemt ieder jaar deel aan een kerstmarkt op het Sint Katelijne plein. De opbrengst varieert tussen € 1000€ en € 2600.
 
Vanderstokken vzw
In dit Rust- en verzorgsingswooncentrum hebben we de aanleg van een petanquebaan gefinancieerd, zodat jong en oud op een sportieve wijze in actie kan komen. Deze werd op 30 augustus 2016 ingehuld.
 
Medico
Als club steunen wij ook het initiatief van Medico door het inzamelen van oude brillen. Deze worden nagekeken en klaargemaakt voor hergebruik door Medico France. Zij worden aansluitend gratis verdeeld aan de bevolking in landen ten zuiden van de Sahara.

LIONSCLUB BRUSSEL - GRAAF VAN VLAENDEREN