Welkom

Zonta Kortrijk maakt deel uit van het grote  Zonta International. Dit is een niet gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in1919 in Buffalo,USA en is thans wereldwijd verspreid in 64 landen,met meer dan 1200 clubs en 32.000 leden. De organisatie is apolitiek en niet-confessioneel. Onze leden hebben zin voor verantwoordelijkheid, zijn beroepsactief en bekleden leidinggevende functies in diverse sectoren. Als vrijwilligers zetten wij ons op regionaal vlak zowel als op internationaal vlak in om de situatie van vrouwen te verbeteren.

Naast de internationale projecten worden jaarlijks ook tal van beurzen uitgereikt.

Ons DOEL is door samenwerking de economische onafhankelijkheid van de vrouw te verwezenlijken door:


·         · De situatie van vrouwen te verbeteren op wettelijk, politiek, economisch en professioneel vlak.

·         · Verbetering van de gezondheidszorg.

·         · De wereld te sensibiliseren de vrede te handhaven.

·         · Serviceprojecten te steunen die gelijke kansen voor vrouwen promoten.

·         · Jonge vrouwen aan te moedigen in hun studie en vorming door het toekennen van beurzen.

ZONTA KORTRIJK